Middagdienst

De Kerk volgt de dag door het ritme van het klimmen en het dalen van de zon maar evenzeer door het ritme van Gods intreden in de tijd. Om 9 uur kwam de heilige Geest op Pinksteren (Hnd. 2, 15). Om 12 uur werd de Heer gekruisigd en om 15 uur is Hij gestorven. Met drie psalmen, een kort stukje uit de Schrift en een gebed dat veelal zinspeelt op die drie uren, wordt de geest van de mens terug naar God geleid temidden van de vele beslommeringen en het werk van de dag.

In enkele kloosters worden deze tijden afzonderlijk gebeden; deze diensten heten dan resp. Terts, Sext, Noon.

De middagdienst is als volgt opgebouwd:

een hymne,
drie psalmen met antifonen,
korte schriftlezing met vers,
afsluitend gebed.