Completen

De completen, ook wel dagsluiting genoemd, wordt gebeden om 20-21 uur.

Het woord wil zeggen: voltooiing. De completen maken de kringloop van het dagelijks kerkelijk bidden vol. Ze zijn een parel van rust en uitdrukking van een grote gebedsintimiteit met God. We kijken even terug naar de dag en naar wat goed en minder goed was. Monniken zingen altijd dezelfde psalmen van rust en overgave. Vooral psalm 4 en 91 “Vredig leg ik mij neer en ik slaap al..” (Ps 4, 9). – “Onder de schaduw van de Allerhoogste…” (Ps 91, 1).
De completen nemen ook elke avond het lied van Simeon in de mond: “Heer, laat nu uw dienaar in vrede heengaan… mijn ogen hebben uw heil aanschouwd…” (Lc. 2, 29). En de dag sluit af met de Mariahymne, een laatste blik op Maria, beeld en belofte van ons heil.

De completen is als volgt opgebouwd:

gewetensonderzoek,
een hymne,
een psalm met antifoon,
korte schriftlezing,
beurtzang,
de lofzang van Simeon met antifoon,
afsluitend gebed,
aanroeping van Maria.